plasmatreat

www.plasmatreat.de

Mašine za pripremu površina sa Openair (atmosferskom) plazmom nemačkog proizvodjača Plasmatreat pomoću kojih možete površine vaših proizvoda lako i bez štetnih uticaja na okolinu: odmastiti, očistiti, razelektrisati, aktivirati, odstraniti sloj ili oslojiti.

 


sle

www.sle-electronic.com

Mašine za efikasno odmašćivanje i uklanjanje nečistoća (ulja, emulzija, čestica) sa površina materijala. Delovi ili materijali za njihovu izradu (na primer metalne trake) se demi vodom, u zatvorenom sistemu sa recirkulacijom, odmašćuju i čiste, najčešće, bez štetnih hemikalija, u skladu sa najvišim ekološkim standardima. Mašine su koncipirane tako, da se lako mogu instalirati na proizvodne linije i čišćenje vršiti in-line.