• 28.1.2010

 

 novica1_1.jpgfoto: Samo Uranjek

Ovo postrojenje sa Openair® plazmom obavlja predtretman površine belih PP BSH-ovih paličnih mešalica pre tampon štampe već 10 godina.


 novica1_2.jpgfoto: Samo Uranjek

Plazma obezbedjuje visoki stepen aktivacije i finog čišćenja  zaobljenih PP površina i omogućava optimalno prianjanje boja za tampon štampu


U Nazarjima (Slovenija) se nalazi centar za male kućne aparate na motorni pogon firme Bosch und Siemens Hausgeräte Gmbh. Unutar Grupe BSH smo odgovorni za razvoj i proizvodnju, kvalitet i svetsku prodaju ovih proizvoda. U proizvodnom asortimanu preovladjuje proizvodnja paličnih mešalica.

1999 godine smo,u nameri da povećamo kapacitet i smanjimo jedinične troškove, instalirali novu proizvodnu liniju za izradu paličnih mešalica. Ranije korišćenu, skuplju ABS plastiku smo zamenili jednako dobrim, jeftinijim polipropilenom (PP). Pojavio se problem: teže štampanje površine polipropilena. Da bi omogućili štampanje zaobljenih ručica mešalica tampon štampom, bila je neophodna prethodna optimalna priprema polipropilena; bez mikroskopski preciznog čišćenja i visoke aktivacije plastične površine nije bilo moguće postići moćno,dugotrajno i uvek isto prijanjanje štamparske boje.

 

 novica1_3.jpgFoto: Samo Uranjek

Boštjan Štiglic, rukovodioc industrijiskog inženjeringa u fabrici BSH Nazarje, sa Irenom Uranjek (desno), direktorkom firme Rogač Plus

Predtretman sa koronom, plamenom ili vakum plazmom bi bio principijelno moguć,ali te metode nisu bile primerene zbog procesne osetljivosti visoko sjajnih površina naših proizvoda. Predtretman koronom na plastici ostavlja matirane linije vidljive i posle štampanja.Plamenovanje, takodje,ostavlja na površinama zamagljene, matirane površine koje bi imale  negativan učinak na izgled proizvoda. Tretman niskopritisnom t.k.z. vakum plazmom je iziskivao komplikovan sistem vakum komora koje je bilo gotovo nemoguće uključiti u proizvodnu liniju. 

 novica1_4.jpgFoto: Samo Uranjek

BSH je dodatno kupio i  Plasmatreat RD1004 rotacioni sistem za pripremu polipropilena tamnih boja.

 novica1_5.jpgFoto: Samo Uranjek

Proizvodjač je našao rešenje u tehnologiji  Openair® plazme. Tada još novu, inovativnu metodu nam je predstavila Irena Uranjek, vlasnica firme Rogač Plus, sa kojom smo tada već saradjivali. Testne serije su pokazale, da tehnika predtretmana plazmom daje najbolje rezultate i da je istovremeno i jedini način koji na belom i vrlo svetlom propilenu  ne ostavlja nikakve tragove . Šta više, taj sistem je bio oblikovan za automatsku proizvodnju i vrlo lako smo ga ugradili u našu liniju. Kada smo na našim proizvodima počeli primenjivati crni polipropilen, BSH je dodatno kupio Plasmatreat-ov rotacioni sistem RD1004, sa kojim sada postižemo savršeni izgled i na tamnim, visoko sjajnim materijalima.

U decembru 1999 godine smo pustili u rad novu proizvodnu liniju sa sistemom Plasmatreat mlaznica. Od tada sistem radi neprekidno. U pogonu ceo dan u sve tri smene radi bez greške jednako siguran i efikasan kao na početku. Do sada je u BSH Nazarje sa plazmom obradjeno 10.500.000 paličnih mešalica.

novica1_6.jpg

Boštjan Štiglic
Rukovodioc industrijiskog inženjeringa
Tovarna Nazarje, Slovenija
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte Gmbh

www.bshg.com